1. Mateřská škola v Protivíně byla přijata do sítě škol dne 25.3. 1996
1. ledna 2003 získala právní subjektivitu a stala se příspěvkovou organizací.
Zřizovatelem je Město Protivín, Masarykovo náměstí 128.
Součástí organizace jsou:
  • Školní jídelna
  • Školní prádelna
Kontakt: Adresa školy:

1. MATEŘSKÁ ŠKOLA PROTIVÍN se sídlem PROTIVÍN VE ŠKOLCE 586
ul. VE ŠKOLCE 586
Protivín
398 11

Ochrana osobních údajů