Uzavření mateřské školy Krč

Mateřská škola bude uzavřena od 1.7.2021 do 31.8.2021.

Rodiče dětí, kteří v této době nemohou čerpat dovolenou, mohou do konce května písemně požádat o přijetí svého dítěte na přechodnou dobu v období od 1.7.2021 do 30.7.2021 ředitelku 2. MŠ Protivín, B. Němcové 806 (tiskopis žádosti je k dispozici na stránkách školy a ve třídě). V období od 9.8.2021 do 31.8.2021 nahlásí požadavek na dočasné umístění v 1. MŠ Protivín p. učitelce Haně Červenkové.