Zápis do MŠ Krč 2021

Zápis do MŠ Krč se koná 6.5.2021 od 8 do 14 hodin bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců.

Žádosti o přijetí a evidenční list jsou ke stažení zde.

Tiskopisy si rodiče vytisknou, doplní a v uvedených dnech předají v Mateřské škole Krč, Krč 70. V tištěné podobě budou k vyzvednutí ve vstupní hale školy.

Podmínkou přijetí dítěte do mateřské školy je splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dětí, které plní povinné předškolní vzdělávání. Zákonný zástupce tuto povinnost dokládá potvrzením praktického dětského lékaře. Pro více informací je v pracovních dnech k dispozici tel.č.: 607 076 949 Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny na stránkách školy – www.1msprotivin.cz/mskrc