Novinky z naší školy

Výsledky zápisu dětí na školní rok 2022 / 2023

Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2022 / 2023...

Zjistit více

ZÁPIS DO MŠ KRČ NA ŠKOLNÍ ROK 2022/23

Zápis do Mateřské školy Krč na školní rok 2022/2023 se koná 4. května 2022 8-14 hod...

Zjistit více

Zápis dětí na školní rok 2021 / 2022

Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2021 / 2022...

Zjistit více

Všechny aktuality

Filozofie naší školky

V roce 1973 byla v obci Krč zrušena základní devítiletá škola. Rada MNV v Krči rozhodla zřídit v uvolněné budově mateřskou školu pro obce Krč, Těšínov, Milenovice, Chvaletice a Záboří. Provoz byl zahájen 8.1.1976. K budově MŠ patří i rozsáhlá školní zahrada, kde ke hrám dětem slouží pískoviště, houpačky, skluzavka, pružinová houpadla, kreslící tabule, prolézačka a odpočinkový stolek s lavicí.

Dne 1.7.2018 došlo ke sloučení Mateřské školy Krč s 1. Mateřskou školou Protivín, Ve Školce 586, 398 11 Protivín a Mateřská škola Krč se stala odloučeným pracovištěm.

Od samého počátku byla naše MŠ organizována jako jednotřídní. K docházce jsou zařazovány děti ve věku od 3 (resp. 2) do 6 let. S tím souvisejí určitá specifika pro práci s dětmi i pro jejich vzájemné soužití. Skupina věkově heterogenní je pro dítě přirozeným sociálním prostředím. V kolektivu věkově smíšeném se děti učí vzájemně respektovat přání, možnosti a schopnosti druhých. Věkově smíšené skupiny umožňují soužití dětí sobě blízkých (např. sourozenců či kamarádů). Toto uspořádání má jednoznačný přínos zejména v oblasti citové a sociální, neboť dává možnost k přirozené nápodobě dětí starších, k pomoci nebo ochraně dětí mladších apod.

Výchovně vzdělávací práce naší MŠ vychází z podmínek vesnické školy. Je zaměřena na všestranný rozvoj předškolních dětí s uplatněním prvků ekologické výchovy. Možnost častých vycházek do okolí vesnice přispívá k rozvoji vztahu dětí k životnímu prostředí, při pozorování změn v přírodě sami poznávají charakteristické rysy jednotlivých ročních období, poznávají zákonitosti života v přírodě a učí se přírodu nejen vnímat, poznávat a chránit, ale i využít jejích darů při své činnosti, při výrobě dekorací či k výzdobě budovy MŠ.

Mateřská škola s dlouholetou tradicí se nachází v malé vesnici Krč u města Protivín (okres Písek).

Více o nás

Jídelníček

Dětem je ve školní kuchyni připravována plnohodnotná a vyvážená strava. Je dodržována vhodná skladba jídelníčku a dodržována zdravá technologie přípravy pokrmů. Ve třídách máme zaveden a dodržujeme pitný režim, takže děti mají možnost dostatečného příjmu tekutin během dne, jedná se o sladký i nesladký čaj a pitnou vodu.

Jídelníček je zveřejňován i na nástěnce, aby rodiče měli přehled o připravovaných pokrmech a mohli skladbu stravy vhodně doplňovat a navazovat na ni doma. 

Dodržujeme zásadu, že je nepřípustné děti do jídla násilně nutit !!!

V naší MŠ dodržujeme zásady zdravého stravování a hygienou stanovený spotřební koš. Do jídelníčku zařazujeme potraviny od firem zabývajících se zravou výživou např.LE GRACIE, BONO GASTRO, AG FOODS, CATUS.

Příklady používaných produktů:

  • Ovocné čaje Biogena
  • Ovocná nepečená kolečka
  • Ovocný sirup – 53 procent ovoce

Jídelníček na tento týden