Novinky z naší školy

Zahájení provozu

Mateřská škola Krč zahájí provoz ve středu 24.června 2020

Zjistit více

Uzavření mateřské školy

Mateřská škola Krč bude od 3.8.2020 do 31.8.2020 uzavřena...

Zjistit více

Zápis dětí na školní rok 2020 / 2021

Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2020 / 2021...

Zjistit více

Všechny aktuality

Filozofie naší školky

V roce 1973 byla v obci Krč zrušena základní devítiletá škola. Rada MNV v Krči rozhodla zřídit v uvolněné budově mateřskou školu pro obce Krč, Těšínov, Milenovice, Chvaletice a Záboří. Provoz byl zahájen 8.1.1976. K budově MŠ patří i rozsáhlá školní zahrada, kde ke hrám dětem slouží pískoviště, houpačky, skluzavka, pružinová houpadla, kreslící tabule, prolézačka a odpočinkový stolek s lavicí.

Dne 1.7.2018 došlo ke sloučení Mateřské školy Krč s 1. Mateřskou školou Protivín, Ve Školce 586, 398 11 Protivín a Mateřská škola Krč se stala odloučeným pracovištěm.

Od samého počátku byla naše MŠ organizována jako jednotřídní. K docházce jsou zařazovány děti ve věku od 3 (resp. 2) do 6 let. S tím souvisejí určitá specifika pro práci s dětmi i pro jejich vzájemné soužití. Skupina věkově heterogenní je pro dítě přirozeným sociálním prostředím. V kolektivu věkově smíšeném se děti učí vzájemně respektovat přání, možnosti a schopnosti druhých. Věkově smíšené skupiny umožňují soužití dětí sobě blízkých (např. sourozenců či kamarádů). Toto uspořádání má jednoznačný přínos zejména v oblasti citové a sociální, neboť dává možnost k přirozené nápodobě dětí starších, k pomoci nebo ochraně dětí mladších apod.

Výchovně vzdělávací práce naší MŠ vychází z podmínek vesnické školy. Je zaměřena na všestranný rozvoj předškolních dětí s uplatněním prvků ekologické výchovy. Možnost častých vycházek do okolí vesnice přispívá k rozvoji vztahu dětí k životnímu prostředí, při pozorování změn v přírodě sami poznávají charakteristické rysy jednotlivých ročních období, poznávají zákonitosti života v přírodě a učí se přírodu nejen vnímat, poznávat a chránit, ale i využít jejích darů při své činnosti, při výrobě dekorací či k výzdobě budovy MŠ.

Mateřská škola s dlouholetou tradicí se nachází v malé vesnici Krč u města Protivín (okres Písek).

Více o nás

Jídelníček

Dětem je ve školní kuchyni připravována plnohodnotná a vyvážená strava. Je dodržována vhodná skladba jídelníčku a dodržována zdravá technologie přípravy pokrmů. Ve třídách máme zaveden a dodržujeme pitný režim, takže děti mají možnost dostatečného příjmu tekutin během dne, jedná se o sladký i nesladký čaj a pitnou vodu.

Jídelníček je zveřejňován i na nástěnce, aby rodiče měli přehled o připravovaných pokrmech a mohli skladbu stravy vhodně doplňovat a navazovat na ni doma. 

Dodržujeme zásadu, že je nepřípustné děti do jídla násilně nutit !!!

V naší MŠ dodržujeme zásady zdravého stravování a hygienou stanovený spotřební koš. Do jídelníčku zařazujeme potraviny od firem zabývajících se zravou výživou např.LE GRACIE, BONO GASTRO, AG FOODS, CATUS.

Příklady používaných produktů:

  • Ovocné čaje Biogena
  • Ovocná nepečená kolečka
  • Ovocný sirup – 53 procent ovoce

Jídelníček na tento týden