O nás

Výchovně vzdělávací práce naší MŠ vychází z podmínek vesnické školky. Je zaměřena na všestranný rozvoj předškolních dětí s uplatněním prvků ekologické výchovy. Možnost častých vycházek do okolí vesnice přispívá k rozvoji vztahu dětí k životnímu prostředí, při pozorování změn v přírodě sami poznávají charakteristické rysy jednotlivých ročních období, poznávají zákonitosti života v přírodě a učí se přírodu nejen vnímat, poznávat a chránit, ale i využít jejích darů při své činnosti, při výrobě dekorací či k výzdobě budovy MŠ.

V naší MŠ máme věkově smíšenou třídu, pokud je to možné, příjmáme i dvouleté děti. Ke každému dítěti přistupujeme individuálně a citlivě. Vážíme si důvěry rodičů a máme radost, když jsou děti spokojené.