Plán akcí

 • Září:
  • adaptační období
 • Říjen:
  • šipkovaná – prodloužený pobyt venku, plnění pohybových a poznávacích úkolů
 • Listopad:
  • drakiáda – možnost přinést svého draka, pouštění draků na louce
  • Halloweenská večerní školk
 • Prosinec:
  • Mikulášská nadílka, vánoční dílničky, zdobení stromečku pro lesní zvířátka
 • Leden:
  • zimní hry a sporty dle přírodních podmínek
 • Únor:
  • karneval, dopolední hry a soutěže v MŠ + masky
 • Březen (Duben):
  • oslava Velikonoc (ukázka přípravy vlny na předení, kolovrátek)
 • Květen:
  • besídka ke Dni matek
  • výlet
 • Červen:
  • oslava MDD – pohybové hry a soutěže na školní zahradě
  • Opékání buřtů – poslední školní den – odpoledne (dle zájmu rodičů)