Informace k otevření školy

Mateřská škola je nadále uzavřena. První informace od vlády k opatřením pro provoz mateřských škol ředitelka obdrží do datové schránky v pondělí 4.5.2020 v průběhu dne. Následně je zapotřebí pokyny vyhodnotit, posoudit soulad požadavků s možnostmi školy a situaci projednat se zřizovatelem. Další informace k otevření školy budou bezodkladně zveřejněny na webových stránkách a facebooku školy.