Otevření školy

V pondělí 11. května se školka otevírá. V této době prosíme o solidárnost maminky, které jsou na rodičovské dovolené a mohou zajistit péči o své dítě doma, aby tak učinily. Organizace předškolního vzdělávání bude probíhat podle metodického doporučení MŠMT takto:

  • Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest) nesmí do školy vstoupit.
  • Při prvním vstupu do školy předkládá zákonný zástupce písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.). Prohlášení je ke stažení v sekci dokumenty a zároveň bude při otevření školy v tištěné podobě k vyplnění u vstupních dveří.
  • U vstupu do školy bude rodičům k dispozici dezinfekce.
  • Děti a pedagogičtí pracovníci mateřské školy roušky v prostorách školy nosit nemusí.


Na první den docházky není třeba dítě přihlašovat nebo odhlašovat. Strava bude nanormovaná podle počtu přítomných dětí ráno v 8,00 hod.

V pondělí do 12 hodin rodiče nahlásí telefonicky, prostřednictvím webových stránek nebo mailem předpokládanou docházku svého dítěte v dalších dnech.

Pokud dítě nebude na úterý 12. května odhlášené, bude počítané jako přítomné a platit stravné.