Uzavření mateřské školy

1. Mateřská škola Protivín bude od 3.8.2020 do 31.8.2020 uzavřena. Rodiče dětí, kteří v této době nemohou čerpat dovolenou, mohou do konce května písemně požádat o přijetí svého dítěte na přechodnou dobu (v období od 3.8.2020 do 31.8.2020) ředitelku 2. MŠ Protivín, B. Němcové 806 prostřednictvím žádosti podané v 1. Mateřské škole.

Tiskopis žádosti je k dispozici na stránkách školy a na třídách.