Zápis dětí na školní rok 2021 / 2022

Ředitelka 1. Mateřské školy v Protivíně se sídlem Protivín Ve Školce 586 jako místně a věcně příslušný správní orgán dle § 10 a 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů ( dále jen správní řád ), a § 34 odst. 3 a § 165 odst. 2 písm.b) zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, rozhodla v souladu s § 67 odst. 1 správního řádu o žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání takto:


  1. Číslo jednací pro potřeby přijímacího řízení určují poslední tři číslice rodného čísla dítěte

  2. Rozhodnutí o přijetí bude vydáváno 19. května proti podpisu v ředitelně 1. Mateřské školy od 8,00 hod do 14,00 hod. Po telefonické domluvě ( tel. č.: 607 076 949) lze dohodnout individuálně jiný termín.

  3. Pořadí uchazečů - při dodržení ustanovení § 34 odst. 5 školského zákona a § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví.:POŘADOVÉ ČÍSLO REGISTRAČNÍ ČÍSLO VÝSLEDEK
1 209 přijat/a
2 427 přijat/a
3 100 přijat/a
4 910 přijat/a
5 874 přijat/a
6 051 přijat/a
7 794 přijat/a
8 276 přijat/a
9 311 přijat/a
10 936 přijat/a
11 601 přijat/a
12 875 přijat/a
13 511 přijat/a
14 374 přijat/a
15 399 přijat/a
16 153 přijat/a
17 566 přijat/a
18 088 přijat/a
19 628 přijat/a
20 123 přijat/a
21 233 nepřijat/a

V PROTIVÍNĚ 10.05.2021

ŠÁRKA ŠŤASTNÁ, ředitelka školy