Tento program pod vedením p. uč. Hany Kohoutové a Jitky Štěrbové se zaměřuje na prevenci vadné výslovnosti dětí a rozvoj komunikativních dovedností. Tato logopedická péče je věnována zpravidla dětem od 4,5 let věku formou individuální práce učitelky s dítětem. Důležitá je spolupráce s rodičem dítěte.

1. Mateřská škola v Protivíně byla přijata do sítě škol dne 25.3. 1996 1. ledna 2003 získala právní subjektivitu a stala se příspěvkovou organizací. Zřizovatelem je Město Protivín, Masarykovo náměstí 128.

Více o nás