Tato doplňková činnost je určena především pro předškoláky. Děti zde mají možnost seznámit se se základy hry na zobcovou flétnu a základními pojmy z oblasti hudební nauky. Zároveň se naučí zahrát jednoduché dětské písně v rozsahu C1 - C2 a osvojí si návyky správného dýchání.

1. Mateřská škola v Protivíně byla přijata do sítě škol dne 25.3. 1996 1. ledna 2003 získala právní subjektivitu a stala se příspěvkovou organizací. Zřizovatelem je Město Protivín, Masarykovo náměstí 128.

Více o nás