Zde se děti seznamují s netradičním materiálem a pracují často s přírodním materiálem. Vede: p. uč. Bc. Jana Hanzlíková a Bc. Barbora Manzyuk

1. Mateřská škola v Protivíně byla přijata do sítě škol dne 25.3. 1996 1. ledna 2003 získala právní subjektivitu a stala se příspěvkovou organizací. Zřizovatelem je Město Protivín, Masarykovo náměstí 128.

Více o nás