S barvami kreslíme a malujeme, o světě kolem nás si společně povídáme, fantazii a představivost rozvíjíme. Děti výtvarně vyjadřují své radosti a zážitky. Pracujeme v malých skupinkách, děti se mohou individuálně rozvíjet, výtvarně vyjádřit svá přání i aktuální prožitky.
Vede: p. uč. Andrea Kubišová a Bc. Barbora Manzyuk

1. Mateřská škola v Protivíně byla přijata do sítě škol dne 25.3. 1996 1. ledna 2003 získala právní subjektivitu a stala se příspěvkovou organizací. Zřizovatelem je Město Protivín, Masarykovo náměstí 128.

Více o nás