Novinky z naší školy

Zápis dětí na školní rok 2021 / 2022

Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2021 / 2022...

Zjistit více

Uzavření 1. Mateřské školy Protivín

Mateřská škola bude uzavřena od 1.7.2021 do 6.8.2021.

Zjistit více

Zápis do školy 2021

se koná 6.5.2021 od 8 do 15 hodin bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců.

Zjistit více

Všechny aktuality

Filozofie naší školky

Pro život dítěte má předškolní vzdělávání dalekosáhlý význam, neboť poznatky lékařů, psychologů a pedagogů dokazují, že většina toho, co dítě přijme, je trvalá a že rané zkušenosti, které dítě získává svým životem v rodinném i mimo rodinném prostředí, se v jeho životě – třeba i daleko později – zhodnotí a najdou své uplatnění.

Proto je úkolem předškolního vzdělávání v naší mateřské škole doplňovat rodinnou výchovu a v úzké vazbě na ni pomáhat zajistit dítěti prostředí s dostatkem mnohostranných a přiměřených podnětů k jeho aktivnímu rozvoji a učení.

Usilujeme o to, aby čas prožitý v mateřské škole byl pro dítě radostí, příjemnou zkušeností a zdrojem dobrých a spolehlivých základů do života i vzdělávání. Vytváříme základní předpoklady pro pokračování ve vzdělávání v základní škole. Napomáháme vyrovnávat nerovnoměrnosti vývoje dětí před vstupem do základního vzdělávání a poskytujeme i péči dětem se specifickými vzdělávacími potřebami. Snažíme se o vytváření optimálních podmínek pro individuální osobnostní rozvoj každého dítěte.

Pracujeme podle nového Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání č.j. 32 405/2004 – 22, který si přizpůsobujeme potřebám a záměrům školy-ve vlastním školním vzdělávacím programu "ROK V 1.MATEŘSKÉ ŠKOLE - aneb budeme si hrát-budeme se učit." V podobě vytýčených integrovaných bloků nabízíme kvalitní standardní péči o všechny děti v naší mateřské škole. V rámci doplňkových programů pak nabízíme další nadstandardní péči dětem v oblasti výtvarných, estetických, pracovních, hudebních, jazykových a dalších dovedností. V rámci předškolního vzdělávání nabízíme dětem vhodné vzdělávací prostředí, pro dítě vstřícné, podnětné, zajímavé a obsahově bohaté a které mu zajišťuje možnost projevovat se, bavit a zaměstnávat se přirozeným dětským způsobem.

1. Mateřská škola v Protivíně byla přijata do sítě škol dne 25.3. 1996 1. ledna 2003 získala právní subjektivitu a stala se příspěvkovou organizací. Zřizovatelem je Město Protivín, Masarykovo náměstí 128.

Více o nás

Jídelníček

Dětem je ve školní kuchyni připravována plnohodnotná a vyvážená strava. Je dodržována vhodná skladba jídelníčku a dodržována zdravá technologie přípravy pokrmů. Ve třídách máme zaveden a dodržujeme pitný režim, takže děti mají možnost dostatečného příjmu tekutin během dne, jedná se o sladký i nesladký čaj a pitnou vodu.

Jídelníček je zveřejňován i na nástěnce, aby rodiče měli přehled o připravovaných pokrmech a mohli skladbu stravy vhodně doplňovat a navazovat na ni doma. 

Dodržujeme zásadu, že je nepřípustné děti do jídla násilně nutit !!!

Jídelníček na tento týden