ORGANIZACE DNE V 1.B TŘÍDĚ

Přivítání dítěte při příchodu do třídy, nabídka hraček, stavebnic dle zájmu a nálady dětí. Děti jsou upozorňovány na to, že hračky,které si nosí do MŠ z domova si samy hlídají, rozhodují si, komu je půjčí a nesou za ně zodpovědnost. Mohou si je též uložit do poličky vlevo od dveří. Celé dopoledne je dětem k dispozici čaj, který nabízí učitelka a děti jej pijí ze svých hrnků donesených z domova.

 • 6,30 – 8,30
  • scházení dětí, spontánní hra
 • 8,30 - 9,00
  • svačina
 • 9,00 - 9,30
  • řízené činnosti
 • 9,30 – 11,30
  • pobyt venku
 • 11,30 – 12,00
  • oběd
 • 12,00 – 14,00
  • odpočinek
 • 14,00 - 14,15
  • svačina
 • 14,15 - 16,00
  • spontánní hra, rozcházení dětí

1. Mateřská škola v Protivíně byla přijata do sítě škol dne 25.3. 1996 1. ledna 2003 získala právní subjektivitu a stala se příspěvkovou organizací. Zřizovatelem je Město Protivín, Masarykovo náměstí 128.

Více o nás