ORGANIZACE DNE VE 3. TŘÍDĚ

Přivítání dítěte při příchodu do třídy, nabídka hraček, stavebnic dle zájmu a nálady dětí. Děti jsou upozorňovány na to, že hračky, které si nosí do MŠ z domova si samy hlídají, rozhodují si, komu je půjčí a nesou za ně zodpovědnost. Mohou si je též uložit do poličky vlevo od dveří. Celé dopoledne je dětem k dispozici čaj, který nabízí učitelka a děti jej pijí ze svých hrnků donesených z domova.

 • 6,30 – 8,30
  • scházení dětí, hry podle volby a přání dětí, didakticky zacílené činnosti ve skupinách, smyslové hry
 • 8,30 – 8,45
  • tělovýchovná chvilka
 • 8,45 – 9,15
  • hygiena, svačina
 • 9,15 – 9,45
  • didakticky zacílené činnosti, řízené činnosti
  • jazykové hry, smyslové hry
  • opakovací chvilky
  • hry podle přání dětí
 • 9,45 – 11,45
  • pobyt dětí venku
  • hygiena
 • 11,45 – 12,15
  • oběd, prohlubování samostatnosti, sebeobsluhy a zručnosti
 • 12,15 – 13,45
  • hygiena, odpočinek
  • náhradní nespací aktivity (doplňkové programy, logopedická péče)
 • 13,45 – 16,00
  • hygiena, svačina
  • odpolední zájmové činnosti
  • rozcházení dětí

1. Mateřská škola v Protivíně byla přijata do sítě škol dne 25.3. 1996 1. ledna 2003 získala právní subjektivitu a stala se příspěvkovou organizací. Zřizovatelem je Město Protivín, Masarykovo náměstí 128.

Více o nás