DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI V NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLE

Docela malé ježčí pískání

hra na zobcovou flétnu určená pro nejstarší děti a v případě zájmu pro děti 4-6leté
vede
p.uč. Pavla Sajtlová
Barevný svět kolem nás

výtvarné činnosti a tradiční i netradiční výtvarné techniky
vede
3. třída: p. uč. Eva Cimburová, 2. třída - p. uč. Andrea Kubišová a p. uč. Jitka Štěrbová
Tvořivá dílna aneb bystré oči
a šikovné ruce


zde se děti seznamují s netradičním materiálem a pracují často s materiálem přírodním
vede

2. třída: p. uč. Jana Hanzlíková
           
Logohrátky aneb brousek na můj jazýček vede p.uč. Jana Hanzlíková

program, který se zaměřuje na prevenci vadné výslovnosti dětí a rozvoj komunikativních dovedností

      Učitelky formou jazykových cvičení, artikulačních, sluchových a rytmických her, (cvičením recitace a dramatizace) - zařazovaných do denního programu všech tříd sledují cvičení správné výslovnosti, učí se ovládat dech, tempo a intonaci řeči, prevenci nesprávné výslovnosti dětí.
      V rámci tohoto projektu dětem s vadami řeči zajišťujeme kvalitní logopedickou péči, kterou provádí logopedická asistentka učitelka Jana Hanzlíková. Tato logopedická péče je věnována zpravidla dětem od 4,5 let věku formou individuální práce učitelky s dítětem. Důležitá je spolupráce s rodičem dítěte.

Děti, jak pak vy si povídáte? V tomto doplňkovém programu seznamuje p. uč. Hana Kohoutová děti 5-6 leté se základy anglického jazyka.