JÍDELNÍČEK


Životospráva dětí:

      Dětem je ve školní kuchyni připravována plnohodnotná a vyvážená strava. Je dodržována vhodná skladba jídelníčku a dodržována zdravá technologie přípravy pokrmů. Ve třídách máme zaveden a dodržujeme pitný režim, takže děti mají možnost dostatečného příjmu tekutin během dne, jedná se zpravidla o méně slazené čaje. Mezi jednotlivými podávanými pokrmy je dodržován tříhodinový interval.
      Sledujeme, aby strava byla pestrá, aby děti dostávaly co nejvíce čerstvého ovoce a čerstvé zeleniny, též celozrnné pečivo. Jídelníček je zveřejňován i na nástěnce, aby rodiče měli přehled o připravovaných pokrmech
a mohli skladbu stravy vhodně doplňovat a navazovat na ni doma.
      Dodržujeme zásadu, že je nepřípustné děti do jídla násilně nutit !!!