třídní učitelka: Andrea Kubišová, Karolína Vandová - asistent pedagogaORGANIZACE DNE V 1.B TŘÍDĚ
6,30 – 8,15
 • ranní spontání hra dětí.Nabízíme dětem didakticky zaměřené činnosti – zejména jazykové chvilky, pracovní činnosti, experimenty či pokusy. Každý má možnost volby zapojení do činností.
8,15 - 8,35
 • téměř denně zařazujeme tělovýchovné chvilky. V prvním pololetí se děti shromažďují na lavičce v herně, kde se zouvají, odkládají teplejší části oděvu. Od druhého pololetí se snažíme o to, aby se děti svlékaly na svém místě u stolečku, skládaly obuv pod židličku a oděv rovnaly přes opěradlo židle
8,35 - 8,45
 • hygiena– snažíme se o samostatnost přiměřenou věku dětí
 • umývárna – vyhrnutí rukávů, mytí rukou, utření
  Při těchto všech činnostech mají děti možnost požádat o pomoc učitelku.
8,45 – 9,00
 • svačina – u každého stolku rozdává jedno zvolené dítě prostírání a talířky, ostatní: nápoj a chléb nabízí učitelka na tácu. Děti mají možnost zvolit si velikost porce svačiny, čaj či mléčný nápoj
 • úklid po svačině – každé dítě si odnáší prázdný hrnek či talířek na odkládací stolek, kdo rozdával prostírání, též uklízí. Stolky zpočátku roku utírá učitelka, ve druhém pololetí nabízíme tuto činnost dětem.
9,00 – 9,30
 • s dětmi pokračujeme v započatých pracovních činnostech od rána, ostatní děti si dle zájmu odcházejí plynule hrát
9,30 – 10,00
 • Nabízíme řízenou činnost dle týdenního plánu, buď formou shromáždění v herně na koberci či ve třídě. Po ukončení si děti opět plynule přecházejí hrát.
 • Před odchodem na pobyt venku – zpravidla okolo 10. hodiny – se snažíme spolu s dětmi o vzájemné sdělení svých zážitků z prožitého dopoledne, co se líbilo, co ne /popř. proč/.
10,00 - 10,10
 • hygiena– snažíme se o samostatnost přiměřenou věku dětí
 • umývárna – vyhrnutí rukávů, mytí rukou, utření
  Při těchto všech činnostech mají děti možnost požádat o pomoc učitelku.
10,10 - 11,30
 • V šatně, při přípravě na pobyt venku mají děti vždy možnost požádat učitelku o pomoc při oblékání či obouvání.
 • Venku mají děti vždy možnost volného vyžití a her dle zájmu, popř. se snažíme nabízet i činnosti dle zvoleného tématu.
11,30 - 11,40
 • hygiena– snažíme se o samostatnost přiměřenou věku dětí
 • umývárna – vyhrnutí rukávů, mytí rukou, utření
  Při těchto všech činnostech mají děti možnost požádat o pomoc učitelku.
11,40 - 12,05
 • Oběd - talíře a lžíce připravuje předem pí. uklizečka, polévku nalévá učitelka, děti mají možnost určit si množství, případně si přidat. Taktéž i hlavní jídlo. Prázdný talíř si děti odnášejí samy opět na odkládací stolek, nedojedené jídlo odnáší učitelka.
12,05 - 12,15
 • hygiena– snažíme se o samostatnost přiměřenou věku dětí
 • umývárna – vyhrnutí rukávů, mytí rukou, utření
  Při těchto všech činnostech mají děti možnost požádat o pomoc učitelku.
12,15 - 14,00
 • Odpolední odpočinek - učitelka dle potřeby pomáhá převlékat do pyžama, pak následuje přechod na lehátka a po pohádce na uklidnění i odpolední odpočinek, spánek. /Děti se snaží o složení svého oděvu přes opěradlo židličky./
 • Ve 14 hod. děti vstávají, od druhého pololetí se snaží o složení lůžkovin, samostatnost při svlékání pyžama a oblékání. Podporujeme nabídnutou partnerskou pomoc kamaráda, jinak opět možnost požádat o pomoc učitelku.
14,00 - 14,10
 • hygiena– snažíme se o samostatnost přiměřenou věku dětí
 • umývárna – vyhrnutí rukávů, mytí rukou, utření
  Při těchto všech činnostech mají děti možnost požádat o pomoc učitelku.
14,10 - 15,00
 • Děti poté plynule svačí, odnášejí prázdné nádobí a zvolí si činnost dle nálady a zájmu.
 • V 15 hod. jsou děti spojeny do jedné třídy. Provoz MŠ končí v 16,00 hod.