třídní učitelka a logopedická asistentka na MŠ : Bc. Jana Hanzlíková
ředitelka : Jitka ŘezáčováORGANIZACE DNE VE 2. TŘÍDĚ

7,00 – 7,30
 • scházení dětí, ranní hry dle volby a přání dětí
 • didakticky zacílené činnosti ve skupinkách a individuálně
7,30 – 8,30
 • ranní hry, ukončení scházení dětí
 • didakticky zacílené činnosti ve skupinách a individuálně
 • smyslové hry
 • jazyková chvilka
8,30 – 8,45
 • tělovýchovná chvilka
8,45 – 9,15
 • hygiena, svačina
 • příprava stolování, procvičování sebeobslužných návyků
9,15 – 9,45
 • hry dle přání dětí
 • didakticky zacílené činnosti ve skupinách a individuálně
9,45 – 11,45
 • hygiena, pobyt dětí venku
11,45 – 12,15
 • oběd
12,15 – 13,45
 • hygiena – péče o zuby – "zdravý úsměv"(od října),odpočinek
13,00 – 14,00
 • práce s dětmi se specifickými vzdělávacími potřebami
 • doplňkové programy
 • logopedická a speciálně pedagogická péče
 • náhradní nespací aktivity
13,45 – 15,00
 • odpolední zájmové činnosti dětí a spontánní hry
 • hygiena, svačina
 • hry dle zájmu dětí i pokračování v didakticky zacílených činnostech