třídní učitelka : Bc. Pavla Sajtlová
třídní učitelka : Bc. Eva CimburováORGANIZACE DNE VE 3. TŘÍDĚ

7,00 – 8,30
 • scházení dětí, ranní hry dle volby a přání dětí
 • didakticky zacílené činnosti ve skupinách a individuálně
 • smyslové hry
 • tělovýchovné chvilky
 • jazykové chvilky
 • dechová cvičení
 • společenské hry
 • grafomotorické cviky
8,30 – 8,45
 • hygiena, ranní cvičení, tělovýchovné chvilky
8,45 – 9,15
 • hygiena, svačina (1x týdně "mazací den"), procvičování sebeobslužných návyků, příprava stolování
9,15 – 10,00
 • řízené činnosti v komunikativním kruhu
 • didakticky zacílené činnosti ve skupinách a individuálně
 • procvičování grafomotoriky
 • přizpůsobeno situaci a požadavkům dětí
 • logopedická a speciálně pedagogická péče "Brousek pro můj jazýček" /dle rozvrhu MŠ/
10,00 – 11,45
 • hygiena, pobyt dětí venku
11,45 – 12,15
 • hygiena, příprava stolování, oběd, hygiena – péče o zuby – "zdravý úsměv"
12,15 – 13,30
 • odpočinek
 • logopedická a speciálně pedagogická péče "Brousek pro můj jazýček"
 • doplňkové činnosti - "Pískání pro radost" (hra na zobcovou flétnu)
 • "Tvořivá dílna aneb bystré oči a šikovné ruce" (pracovní činnosti s využitím přírodních materiálů)
 • "Barevný svět kolem nás" (práce s různorodými výtvarnými technikami)
 • /vše přizpůsobeno rozvrhům MŠ/
13,30 – 14,00
 • hygiena, svačina – příprava sebeobslužných návyků, příprava stolování
14,00 – 16,00
 • odpolední zájmové činnosti dětí a spontánní hry
 • dle zájmu dětí pokračování i v didakticky zacílených činnostech
 • grafomotorické cviky
 • společenské hry
 • hry s flétnou a notičkami
 • tělovýchovné chvilky
 • smyslové hry
 • hry na zahradě MŠ /přizpůsobeno počasí/