PLÁN AKCÍ NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY V TOMTO ŠKOLNÍM ROCE
Nabízené akce pro děti mají sportovní i kulturní zaměření.


Prosinec
 • Mikulášská nadílka – všechny třídy
 • Vánoční nadílky na třídách
 • Vánoční besídky pro rodiče – 2. a 3. třída
 • Vánoční dílny pro rodiče dětí prvních tříd
Leden
Únor
 • Dětský karneval v MŠ
Březen
Duben
 • Velikonoce – vítání jara
 • Zápis dětí do ZŠ
 • Návštěva učitelek 1. tříd ZŠ v mateřské škole
 • Návštěva dětí v ZŠ
Duben - Červen
Květen
 • Oslava Dne matek – besídky pro rodiče - 2. a 3.tř
 • Vítáme Vás v naší MŠ – spojeno se zápisem dětí do MŠ
Červen
 • Oslava Dne dětí – Den plný her
 • Školní výlety
 • Slavnostní rozloučení budoucích školáků s MŠ
Říjen až listopad
 • „Plaváček“ - plavecký kurz pro předškolní děti bude probíhat během května až června

Oslava svátků a narozenin dětí individuální formou ve všech třídách.
Divadelní představení pro děti - v mateřské škole (popř. v ZŠ nebo kulturním středisku ) - 1x měsíčně.

Veřejná vystoupení s dětmi (2. a 3. třída) :
 • celoroční zajišťování programu při obřadu Vítání nových dětí do života – v obřadní síni města - děti
  a učitelky.
 • Vánoce a Velikonoce v DPS - vystoupení dětí.
 • Vystoupení pro společenské organizace města.

2. a 3. třída
Celoroční účast dětí na výtvarných soutěžích vyhlašovaných různými institucemi.
„Veselý úsměv“ – v rámci tohoto projektu se děti seznamují s dodržováním ústní hygieny a učí se správné technice čištění zubů.
jaro, všechny třídy
Vlastní výstava výtvarných prací dětí naší mateřské školy ve foyeru Kulturního střediska v Protivíně.

Plán vzájemné spolupráce mezi 1. Mateřskou školou v Protivíně a Základní školou v Protivíně
1) Vzájemné návštěvy :
      a) učitelek mateřské školy v 1. třídách ZŠ (zhodnocení připravenosti dětí na školu, problémy přechodu - říjen)
      b) učitelek základní školy v MŠ ( seznámení se s dětmi, které půjdou k zápisu do ZŠ, sledování připravenosti
a školní zralosti u těchto dětí, předávání vzájemných zkušeností - leden)

2) Účast učitelek MŠ při zápisu dětí v ZŠ - dle termínu zápisu

3) Návštěva dětí MŠ v základní škole:
      - (leden,červen) s cílem seznámení dětí s prostředím, které navštíví při zápisu do ZŠ, a které budou navštěvovat po prázdninách

4) Účast dětí mateřské školy na akcích organizovaných ZŠ
      společné dovážení dětí do plaveckého bazénu, společná divadelní a jiná představení, popř.školní akademie atd.